Narzędzia to projektowania baz danych

GNU-GPL

Multiple versions/licenses (each has a “free” and a “not-free” version)

 • DBVisualizer
 • Toad http://www.toadsoft.com/

Not-free

 • Microsoft Visio – (If you already have it, it does work quite well)
 • DataStudio – 30 day trial http://www.aquafold.com
 • DBWrench – 30 day trial http://www.dbwrench.com/

ER diagram tool

 • http://druid.sf.net/
 • http://schemaspy.sourceforge.net/
 • http://uml.sourceforge.net/index.php

Hits: 11

Automat komórkowy w C | Cellular automaton (CA) in C

Cellular automata and Moore neighborhood

Cellular automaton (CA) is by definition a periodic grid of cells, where in each cell sits a finite automaton, and a set of (identical) rules for every such automaton describing to which state it switches on a next moment of discrete time ti+1, depending of its own state and states of all its neighbors on a current moment of time ti. For now, we will be interested in 2d, rectangular CA, and a neighborhood which includes 8 neighbors of the cell. This is what is called the Moore neighborhood, because it was invented by Edward Moore.

Rules Brain

http://zvold.blogspot.com/2010/01/conways-life-and-brians-brain-cellular.html

 • Each cell has three possible states: passive, active, and semi-active.
 • If a cell is active, it goes to semi-active state on the next step
 • If a cell is semi-active, it becomes passive on the next step
 • If a cell is passive, it becomes active if and only if it has exactly 2 active neighbors

Materials

Source

/**
* Brian's Brain
*
* Rules:
* -------
* Each cell has three possible states: passive, active, and semi-active.
* If a cell is active, it goes to semi-active state on the next step
* If a cell is semi-active, it becomes passive on the next step
* If a cell is passive, it becomes active if and only if it has exactly 2 active neighbors
*
**/
#include 
#include 

#include 
#include 

 

Hits: 34

Przykład zadania egazminacyjnego z programowania PHP

Zadanie

 1. Stwórz dwuwymiarową tablicę numeryczną (z użyciem PHP). Napisz funkcję, za pomocą której wyświetlisz tablicę w HTML. Wyświetl tablicę.
 2. Napisz funkcję obliczającą i wyświetlającą sumę wszystkich elementów tej tablicy. Zastosuj ją.
 3. Napisz funkcję znajdującą wartości max i min w tablicy. Napisy funkcję zamieniającą po przekątnej z prawej do lewej wszystkie wartości na max, a z lewej do prawej – na min. Wyświetl wynik.
 4. Zamień losową komórkę tablicy na napis i wyznacz jego długość (za pomocą wyszukiwania napisu). Wyświetl tablicę za pomocą funkcji.
 5. Stwórz formularz odbierający wprowadzone dane podczas rejestracji (login, hasło, powtórzenie hasła, mail, imię, nazwisko, dane ankietowe, lista typu select)

Projekt PHP

 • Stwórz tablicę (z użyciem html). Napisz funkcję, za pomocą której wyświetlisz tablicę. Wyświetl tablicę.
 • Napisz funkcję obliczającą i wyświetlającą sumę wszystkich elementów tej tablicy. Zastosuj ją.
 • Napisz funkcję znajdującą wartości max i min w tablicy.
 • Napisz funkcję zamieniającą po przekątnej z prawej do lewej wszystkie wartości na max, a z lewej do prawej – na min. Wyświetl wynik.
 • Zamień losową komórkę tablicy na napis i wyznacz jego długość (za pomocą wyszukiwania napisu). Wyświetl tablicę za pomocą funkcji.
 1. Stwórz formularz odbierający wprowadzone dane podczas rejestracji
 2. login
 3. hasło
 4. powtórzenie hasła,
 5. mail,
 6. imię,
 7. nazwisko,
 8. dane ankietowe,
 9. lista typu select.

Source from GitHub

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Projekt PHP</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Projekt PHP</h1>
    <ol>
      <li>Stwórz tablicę (z użyciem html). Napisz funkcję, za pomocą której wyświetlisz tablicę. Wy-świetl tablicę.</li>
      <li>Napisz funkcję obliczającą i wyświetlającą sumę wszystkich elementów tej tablicy. Zastosuj ją.</li>
      <li>Napisz funkcję znajdującą wartości max i min w tablicy. Napisy funkcję zamieniającą po przekątnej z prawej do lewej wszystkie wartości na max, a z lewej do prawej – na min. Wyświetl wynik.</li>
      <li>Zamień losową komórkę tablicy na napis i wyznacz jego długość (za pomocą wyszukiwania napisu). Wyświetl tablicę za pomocą funkcji.</li>
      <li>Stwórz formularz odbierający wprowadzone dane podczas rejestracji (login, hasło, powtórze-nie hasła, mail, imię, nazwisko, dane ankietowe, lista typu select).</li>
    </ol>
    <?php
    error_reporting(E_ALL);

    function print_pre($p_string) {
      print "<pre>" . print_r($p_string, true) . "</pre>";
    }

    function tablica_wyswietlanie($la_array, $p_nazwa) {
      print "<h3>" . $p_nazwa . "</h3>";
      print "<table>";
      foreach ($la_array as $key_x => $value_x) {
        echo '<tr>';
        foreach ($value_x as $key_y => $value_y) {
          echo '<td>' . $la_array[$key_x][$key_y] . '</td>';
        }
        echo '</tr>';
      }
      print '</table>';
    }

    function tablica_min_max($la_array, $p_operacja) {
      $max = 0;
      $max_x = 0;
      $max_y = 0;

      $min = 5;
      $min_x = 0;
      $min_y = 0;

      foreach ($la_array as $key_x => $value_x) {
        foreach ($value_x as $key_y => $value_y) {

          if ($la_array[$key_x][$key_y] >= $max) {
            $max = $la_array[$key_x][$key_y];
            $max_x = $key_x;
            $max_y = $key_y;
          }

          if ($la_array[$key_x][$key_y] < $min) {
            $min = $la_array[$key_x][$key_y];
            $min_x = $key_x;
            $min_y = $key_y;
          }
        }
      }
      if ($p_operacja == 'max') {
        print "<p>max [" . $max_x . ',' . $max_y . "] = " . $max . "</p>";
        return $max;
      } else {
        print "<p>min [" . $min_x . ',' . $min_y . "] = " . $min . "</p>";
        return $min;
      }
    }

    function tablica_suma($la_array) {
      $sum = 0;

      foreach ($la_array as $key_x => $value_x) {
        foreach ($value_x as $key_y => $value_y) {

          $sum = $sum + $la_array[$key_x][$key_y];
        }
      }
      print "<p>Suma elementów tablicy = " . $sum . "</p>";
    }

    function tablica_przekatna_prawa($la_array, $p_min, $p_max) {
      foreach ($la_array as $key_x => $value_x) {
        foreach ($value_x as $key_y => $value_y) {
          if ($key_x <= $key_y)
            $la_array [$key_x][$key_y] = $p_min;
          if ($key_x > $key_y)
            $la_array [$key_x][$key_y] = $p_max;
          
        }
      }
      return $la_array;
    }

    $model = Array(
      array(1, 5, 6),
      array(2, 3, 1),
      array(4, 4, 8),
      array(8, 9, 3));

    print "Ilość pól w tablicy = " . count($model) . "<br>";


    print "<h2>Zadanie 1</h2>";
    tablica_wyswietlanie($model, 'Tablica model');

    print "<h2>Zadanie 2</h2>";
    tablica_suma($model);

    print "<h2>Zadanie 3a</h2>";
    $t_min = tablica_min_max($model, 'min');
    $t_max = tablica_min_max($model, 'max');

    print "<h2>Zadanie 3b</h2>";
    $t_prawa = tablica_przekatna_prawa($model, $t_min, $t_max);
    tablica_wyswietlanie($t_prawa, 'Wypełnienie prawe');
    
    print "<h2>Zadanie 4</h2>";
    
    $l_x = rand(0, 2);
    $l_y = rand(0, 3);
    
    $model[$l_x][$l_y] = 'Jakiś napis...';
    
    tablica_wyswietlanie($model, 'Losowy napis');

    print "<p>Długość napisu model [$l_x][$l_y] = " . strlen($model[$l_x][$l_y])."</p>";
    
    ?>
  </body>
</html>

Hits: 386

Projekty fundacji nyatri.org

Ulotka fundacji Nyatri (2017)

Celem Fundacji

jest organizacja wszechstronnej działalności w zakresie pomocy uchodźcom tybetańskim, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, mającej na celu zachowanie przy życiu narodu tybetańskiego wraz z jego unikalnym w świecie dziedzictwem kulturowym.

[su_icon_text icon=”icon: chain” url=”http://nyatri.org”]http://nyatri.org[/su_icon_text]

Funkcje

 • Członek Zarządu Fundacji Nyatri 200x-20xx
 • Członek Rady Fundacji Nyatri maj 2015 – obecnie

Spotkanie z Rodzicami Serca 2016 w siedzibie fundacji Ocalenie
Spotkanie z Rodzicami Serca 2016 w siedzibie fundacji Ocalenie

Projekty

 • Administracja stroną informatyczną projektów fundacji.
 • Upgrade modułów i Joomla/WordPress.
 • Workflow i formularz zgłoszeniowy Adopicji Serca.
 • Promocja i integracja strony w mediach społecznościowych ([su_highlight]Facebook[/su_highlight], Google+, LinkedIn)

Logo fundacji Nyatri (2018)

Hits: 3

Projekt asokamission.in

asokamission.in
asokamission.in

http://www.asokamission.com

Projekt zabezpieczenia serwisu przed spamem. Problem rozwiązań instalując i konfigurując dodatkowe modułu Drupal:

1. CAPTACHA http://drupal.org/project/captcha w celu zabezpieczenia przed skanowaniem haseł użytkowników oraz komentarzami spambotów.

2. SPAMBOT https://www.drupal.org/project/spambot w celu pozbycia się spam-botów z rejestrowania się na sajcie.

Konfiguracja i utrzymanie serwisu.

Wykonanie w Drupal 6.

Hits: 1

Projekt strony internetowej dla tybetańskiego zespołu gangjong.org

gangjong

Dance Group from the Land of Snow

We are young. And we are old. We come from Amdo, U-Tsang and Kham; and we come from Kalimpong, India. We lovingly preserve our heritage and we look towards the future. We make music and the music makes us. We know opera and shepherd’s songs. We tell ancient stories with our dance. We create new songs for modern times. We learn from the old and we teach the young. We will make you laugh and we will make you cry. We will show you our dreams and we will add colour to yours. We come from the land of music and we are your next-door neighbours. We are Gangjong Doeghar – Artists from the Land of Snow…

Hits: 7

Projekt internetowej gazetki Tematy spod Wiaty

Data publikacji: 2010 – 2014

Ech chciałoby się rzec to były czasy!

anonim

[su_quote]Całkowicie subiektywny Nieco-dziennik stajni.... bo w stajni wiadomo, jak jest. Jeździ się, albo się siada pod wiatą i gada o sprawach poważnych lub wesołych, albo się śpiewa piosenki… i jak donoszą nasi korespondenci kiedyś się tak działo…[/su_quote]

tematyspodwiaty.net
Ostatni numer

Hits: 3

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑