Ulotka fundacji Nyatri (2017)

Celem Fundacji

jest organizacja wszechstronnej działalności w zakresie pomocy uchodźcom tybetańskim, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, mającej na celu zachowanie przy życiu narodu tybetańskiego wraz z jego unikalnym w świecie dziedzictwem kulturowym.

[su_icon_text icon=”icon: chain” url=”http://nyatri.org”]http://nyatri.org[/su_icon_text]

Funkcje

  • Członek Zarządu Fundacji Nyatri 200x-20xx
  • Członek Rady Fundacji Nyatri maj 2015 – obecnie
Spotkanie z Rodzicami Serca 2016 w siedzibie fundacji Ocalenie

Spotkanie z Rodzicami Serca 2016 w siedzibie fundacji Ocalenie

Projekty

  • Administracja stroną informatyczną projektów fundacji.
  • Upgrade modułów i Joomla/WordPress.
  • Workflow i formularz zgłoszeniowy Adopicji Serca.
  • Promocja i integracja strony w mediach społecznościowych ([su_highlight]Facebook[/su_highlight], Google+, LinkedIn)

Logo fundacji Nyatri (2018)