Przy wyborze hostingu warto sprawdzić jak prezentuje się wydajność zakupionych serwerów może w tym pomóc skrypt http://www.linux.pl

Po przeróbkach skryptu zainstalowałem go na serwerze http://ultimasolution.pl/projects/bechmark_phpmysql/?iterations=50000&tabletype=MYISAM

i oto co wyszło:

Testing a(n) MYISAM table using 50000 rows.

Successfully created database speedtestdb
Sucessfully created table speedtesttable

This MySQL instance does NOT support MYISAM tables
Table Type Verified: ..

Done. 50000 inserts in 1.98958 seconds or

25131 inserts per second.

Done. 50000 row reads in 6.0E-5 seconds or

833333333 row reads per second.

Done. 50000 updates in 6.0E-5 seconds or

833333333 updates per second.

Inne pomysły na zgadanie wydajności: