Do czego służysz narcyzowi? O narcyzmie kawa na ławę

„Ale dosyć już o mnie – porozmawiajmy o Tobie. Jak ci się podobam?” – z rozbrajającą szczerością powiedział Johnny do pięknej dziewczyny, z którą był na randce. Nietrudno się domyślić, że spotkanie skończyło się błyskawicznie, a twarz Johnnego zdążyła się w międzyczasie, w bolesny sposób zaprzyjaźnić z torebką swojej towarzyszki. Powyższa anegdota pochodzi z kreskówki... Continue Reading →

Osobowość narcystyczna

Magdalena Szpilka na YouTube https://m.youtube.com/watch?v=zGHGdi1wP6k   https://www.youtube.com/watch?v=hUZ-1xE4faE Narcysta to termin często używany, by określić kogoś kto zachowuje się tak, jakby był nie wiadomo kim, miał wszystkich gdzieś i jest zapatrzony wyłącznie w siebie. W rzeczywistości są to osoby, które zostały zranione w dzieciństwie i czują się… gorsze. Zachowują się jednak tak jakby były lepsze od... Continue Reading →

Code Like a Pythonista: Idiomatic Python

Dictionary and Iterators Dictionaries implement a sq_contains slot that implements the same test as the has_key() method. This means that we can write

Dictionaries implement a tp_iter slot that returns an efficient iterator that iterates over the keys of the dictionary. During such an iteration, the dictionary should not be modified, except that setting... Continue Reading →

Yes – Owner of a Lonely Heart

Move yourself You always live your life Never thinking of the future Prove yourself You are the move you make Take your chances win or loser See yourself You are the steps you take You and you - and that's the only way Shake - shake yourself You're every move you make So the story... Continue Reading →

Budda nie był masochistą

Siddhartha miał świeckiego ucznia, wojownika o imieniu Mandżuśri, znanego dowcipnisia i figlarza. Jednym ze współtowarzyszy Mandżuśriego był pewien bardzo sumienny i szanowany mnich, znany z „medytowania nad brzydotą” – metody zalecanej tym, których przepełnia pożądanie i namiętność. Medytacja tego rodzaju polega na wyobrażaniu sobie, że wszystkie istoty składają się z żył, chrząstek, jelit i tak... Continue Reading →

React continues to dominate the front-end landscape

“React continues to dominate the front-end landscape, and 2017 provided one of the most anticipated releases yet with version 16. It includes the fiber architecture which enables asynchronous UI rendering. This release also makes it much easier to manage unexpected application failures by providing error boundaries along with many other features.” @TreyHuffine https://levelup.gitconnected.com/a-recap-of-front-end-development-in-2017-7072ce99e727

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑