Psychoterapia Gestalt – co to takiego? – Piękno umysłu

Psychoterapia Gestalt: istotne reguły Poniżej znajduje się lista fundamentalnych zasad psychoterapii Gestalt, zaproponowana przez Claudio Naranjo: Żyj teraz, to znaczy, przejmuj się teraźniejszością, raczej niż przeszłością lub przyszłością. Żyj tutaj, to znaczy, połącz się z tym co jest obecne, zamiast tego co jest nieobecne. Przestań sobie wyobrażać: przeżywaj to co jest realne. Porzuć niepotrzebne myśli;... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑