Narzędzia to projektowania baz danych

GNU-GPL OpenSystemArchitect http://www.codebydesign.com/ Power*Architect http://code.google.com/p/power-architect/ Druid http://druid.sourceforge.net/ ERW http://erw.dsi.unimi.it/ Dia http://live.gnome.org/Dia XML to DDL (python scripts) http://xml2ddl.berlios.de/ Graphiz - I believe I've read of people using it to reverse engineer from DDL http://graphviz.org/ Multiple versions/licenses (each has a "free" and a "not-free" version) DBVisualizer Toad http://www.toadsoft.com/ Not-free Microsoft Visio - (If you already have it,... Continue Reading →

Automat komórkowy w C | Cellular automaton (CA) in C

Cellular automata and Moore neighborhood Cellular automaton (CA) is by definition a periodic grid of cells, where in each cell sits a finite automaton, and a set of (identical) rules for every such automaton describing to which state it switches on a next moment of discrete time ti+1, depending of its own state and states... Continue Reading →

Generic DataSource on CDHDR and CDPOS Tables

http://www.docfoc.com/generic-datasource-on-cdhdr-and-cdpos-tables

Projekt strony Porządna Firma pfirma.com.pl

http://pfirma.com.pl Strona biura tłumaczeń przysięgłych "Porządna Firma"

Projekt graficzny i wykonanie w PHP/HTML/CSS.

Projekty fundacji nyatri.org

Celem Fundacji jest organizacja wszechstronnej działalności w zakresie pomocy uchodźcom tybetańskim, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, mającej na celu zachowanie przy życiu narodu tybetańskiego wraz z jego unikalnym w świecie dziedzictwem kulturowym. Funkcje: Członek Zarządu Fundacji Nyatri 200x-20xx Członek Rady Fundacji Nyatri maj 2015 - obecnie Projekty: Administracja stroną informatyczną projektów fundacji.... Continue Reading →

Projekt asokamission.in

http://www.asokamission.com Projekt zabezpieczenia serwisu przed spamem. Problem rozwiązań instalując i konfigurując dodatkowe modułu Drupal: 1. CAPTACHA http://drupal.org/project/captcha w celu zabezpieczenia przed skanowaniem haseł użytkowników oraz komentarzami spambotów. 2. SPAMBOT https://www.drupal.org/project/spambot w celu pozbycia się spam-botów z rejestrowania się na sajcie. Konfiguracja i utrzymanie serwisu. Wykonanie w Drupal 6.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑