Cheat Sheet Emmet

Text: {}You can use curly braces to add text to element:

...will produce

Source: Cheat Sheet

Java wariacje z ciągiem Fibonacciego

Zadanie Utwórz rekurencyjna metode obliczajaca ciag Fibonacciego, zdefiniowany dla elementu fibonacci(n) jako sume fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) przy załozeniu, ze fibonacci(1) i fibonacci(2) maja odpowiednio wartosci 1 i 2. Ciąg Fibonaciego In mathematics, the Fibonacci numbers are the numbers in the following integer sequence, called the Fibonacci sequence, and characterized by the fact that every number... Continue Reading →

Java – Suma kolejnych liczb całkowitych od 5 do 1000

Zadanie 1. Suma kolejnych liczb całkowitych od 5 do 1000 Sumowanie – operacja dodawania ciągu liczb, której wynikiem jest suma. Jeśli liczby są dodawane kolejno od lewej do prawej to pośrednie wyniki nazywa się sumami częściowymi lub cząstkowymi. Sumowane liczby (zwane składnikami) mogą być całkowite, rzeczywiste lub zespolone. Oprócz liczb sumowaniu mogą podlegać również inne... Continue Reading →

SublimeText 3 tips and customization

One of best text editor for Linux and W$ bellow some tips and usefully configuration Regexp conversion to Wiki links Conversion to Wiki links add [ before and ] after text. Find what: (http.{2,}) Relpace to: [\1] Polish letters Polskie znaki diakrytyczne w Sublime Text 3 - dodanie wpisów do Key Bindings - User (na... Continue Reading →

Programowanie współbieżne C na Linux – przykłady

Przykładowe zadania z programowania współbieżnego na systemie Linux Napisz program, który pokazuje, które atrybuty procesu macierzystego są dziedziczone przez proces potomny uruchomiony za pomocą funkcji fork(), które zaś otrzymują nową wartość. Napisz program, który pokazuje, które atrybuty procesu są zachowane przez proces po wykonaniu funkcji exec(). Napisz program, który wyświetla identyfikator procesu (PID) i nazwę... Continue Reading →

Narzędzia to projektowania baz danych

GNU-GPL OpenSystemArchitect http://www.codebydesign.com/ Power*Architect http://code.google.com/p/power-architect/ Druid http://druid.sourceforge.net/ ERW http://erw.dsi.unimi.it/ Dia http://live.gnome.org/Dia XML to DDL (python scripts) http://xml2ddl.berlios.de/ Graphiz - I believe I've read of people using it to reverse engineer from DDL http://graphviz.org/ Multiple versions/licenses (each has a "free" and a "not-free" version) DBVisualizer Toad http://www.toadsoft.com/ Not-free Microsoft Visio - (If you already have it,... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑