Zakładanie stron

Strony składam ostatnio w wymianie barterowej to coś w rodzaju małego hobby Jeżeli planujesz mała stronę gdzie wystarczy WordPress z informacjami o zajęciach i galerią to ładna grafika czy obraz w rozliczeniu wystarczy... Koszty utrzymania strony u providera to hosting + domena. Hosting na małą stronę 39pln/y (3GB) https://hosting.linux.pl/hosting.html w zupełności wystarczy. Domena w zależności... Continue Reading →

Top 5 DevSecOps Tools To Use In 2018

DevSecOps involves creating a ‘Security as Code’ culture with ongoing, flexible collaboration between release engineers and security teams with the aim of bridging traditional gaps between IT and security while ensuring fast, safe delivery of code. In this era where online presence is paramount and a source that makes trading convenient and easy where personal data can be controlled on internet platforms, it is important to be security conscious. With the pros of online services, there are also the cons and this include cyber threats which explores business vulnerability to breach data and security therefore causing possible harm. With that said, it is important to make everyone in the software development life cycle responsible for security to prevent possible threats in the company.

No New New: Raw Pointers Removed from C++

Two weeks ago, the ISO C++ standard meeting took place in Jacksonville. Today I want to make a short detour and write about the revolutionary decision that was made in the Jacksonville meeting. Additionally, I refer to the Will no Longer Have Pointers by Fluent C++. The standard committee decided that pointers will be deprecated in... Continue Reading →

Code Like a Pythonista: Idiomatic Python

Dictionary and Iterators Dictionaries implement a sq_contains slot that implements the same test as the has_key() method. This means that we can write

Dictionaries implement a tp_iter slot that returns an efficient iterator that iterates over the keys of the dictionary. During such an iteration, the dictionary should not be modified, except that setting... Continue Reading →

Cheat Sheet Emmet

Text: {}You can use curly braces to add text to element:

...will produce

Source: Cheat Sheet

Java wariacje z ciągiem Fibonacciego

Zadanie Utwórz rekurencyjna metode obliczajaca ciag Fibonacciego, zdefiniowany dla elementu fibonacci(n) jako sume fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) przy załozeniu, ze fibonacci(1) i fibonacci(2) maja odpowiednio wartosci 1 i 2. Ciąg Fibonaciego In mathematics, the Fibonacci numbers are the numbers in the following integer sequence, called the Fibonacci sequence, and characterized by the fact that every number... Continue Reading →

Java – Suma kolejnych liczb całkowitych od 5 do 1000

Zadanie 1. Suma kolejnych liczb całkowitych od 5 do 1000 Sumowanie – operacja dodawania ciągu liczb, której wynikiem jest suma. Jeśli liczby są dodawane kolejno od lewej do prawej to pośrednie wyniki nazywa się sumami częściowymi lub cząstkowymi. Sumowane liczby (zwane składnikami) mogą być całkowite, rzeczywiste lub zespolone. Oprócz liczb sumowaniu mogą podlegać również inne... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑