Zabbix JSON – alternative way monitoring Zabbix via API

Zabbix API 2+, Apache 2.4+ and PHP 7+. I have defined some alarms in Zabbix and I want to observe it in "application". Just use https://github.com/confirm/PhpZabbixApi and https://www.zabbix.com/documentation/2.2/manual/api Fronted i use Bootstrap http://getbootstrap.com/javascript/#buttons and some additional lib's https://datatables.net/extensions/index it is good effective way to make it simple an easy. Zabbix API Bootstrap

Sublime Text (3) for PHP Developers – Matt Stauffer on Laravel, PHP, Frontend development

Sublime Text (3) for php Developers Posted on June 26, 2015 | By Matt Stauffer A lot of folks in the php community have been checking out PHPStorm lately, including myself and most of the developers I work with. We love the code intelligence we get from PHPStorm, but still miss the speed, quick boot-up,... Continue Reading →

SQL corner: 7 kind of SQL Joins. Including : INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN

Infographic of the 7 kind of SQL Joins. Including : INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN, with or without the intersect. Very useful for web developer. Source : http://sql.sh #SQL #JOIN     Source: Pinterest http://sql.sh/2401-sql-join-infographie Other sources https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/queries006.htm https://www.techonthenet.com/oracle/joins.php - also include examples and old Oracle notations

Narzędzia to projektowania baz danych

GNU-GPL OpenSystemArchitect http://www.codebydesign.com/ Power*Architect http://code.google.com/p/power-architect/ Druid http://druid.sourceforge.net/ ERW http://erw.dsi.unimi.it/ Dia http://live.gnome.org/Dia XML to DDL (python scripts) http://xml2ddl.berlios.de/ Graphiz - I believe I've read of people using it to reverse engineer from DDL http://graphviz.org/ Multiple versions/licenses (each has a "free" and a "not-free" version) DBVisualizer Toad http://www.toadsoft.com/ Not-free Microsoft Visio - (If you already have it,... Continue Reading →

Przykład zadania egazminacyjnego z programowania PHP

Zadanie Stwórz dwuwymiarową tablicę numeryczną (z użyciem PHP). Napisz funkcję, za pomocą której wyświetlisz tablicę w HTML. Wyświetl tablicę. Napisz funkcję obliczającą i wyświetlającą sumę wszystkich elementów tej tablicy. Zastosuj ją. Napisz funkcję znajdującą wartości max i min w tablicy. Napisy funkcję zamieniającą po prze-kątnej z prawej do lewej wszystkie wartości na max, a z... Continue Reading →

Tools: Konwersja mp4 do mp3 na Linux (Ubuntu 14.10+)

Prosty skrypt (converter) do konwersji mp4 na mp3 na Linuxa. Wymagane zainstalowanie biblioteki ffmpeg. Requrements install:

niestety wersja 14.10 Ubuntu nie zawiera tej biblioteki ffmpeg. Należy dodać nowe repozytorium.

Skrypt który konwertuje pliki *.mp4 na mp3 może wyglądać tak:

wersja skryptu konwertująca wszystkie pliki z katalogu:

For FFmpeg with Constant... Continue Reading →

Hackowanie CMS-ów

Wreszcie się doczekałem ktoś włamał się na stronę którą przygotowałem dziś dzień czyszczenia z wirusów smile emoticon i zabezpieczania CMS-a. W tym krótkim wątku podsumuję w jaki sposób zabezpieczyć się przed włamaniem do CMS (Drupal i WordPress). Site został najpierw spamowany. Przez nie wykasowany moduł edytora ckeditor. Podejrzany kod:

Po zdekodowaniu wygląda to tak:... Continue Reading →

Sublime Text 2 tips for Python and web developers

Update 2014-03: Please see updated blog post for Sublime Text 3. Sublime Text 2 is a very powerful text editor which has gained popularity recently - for good reasons. It is commercial (59 USD). Plenty of power comes from the fact that Sublime has a plug-in framework built in Python. Even though the core app... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑