SublimeText 3 tips and customization

I think that is one of best text editor for Linux and W$. Bellow I add some tips and usefully configuration. Regexp conversion to Wiki links Conversion to Wiki links add [ before and ] after text. Find what: (http.{2,}) Relpace to: [\1] Polish letters in Sublimetext 3 Polskie znaki diakrytyczne w Sublime Text 3... Continue Reading →

Programowanie współbieżne C na Linux – przykłady

Przykładowe zadania z programowania współbieżnego na systemie Linux Napisz program, który pokazuje, które atrybuty procesu macierzystego są dziedziczone przez proces potomny uruchomiony za pomocą funkcji fork(), które zaś otrzymują nową wartość. Napisz program, który pokazuje, które atrybuty procesu są zachowane przez proces po wykonaniu funkcji exec(). Napisz program, który wyświetla identyfikator procesu (PID) i nazwę... Continue Reading →

Tools: Konwersja mp4 do mp3 na Linux (Ubuntu 14.10+)

Prosty skrypt (converter) do konwersji mp4 na mp3 na Linuxa. Wymagane zainstalowanie biblioteki ffmpeg lub Cygwin na Windows. Requrements install:

niestety wersja 14.10 Ubuntu nie zawiera tej biblioteki ffmpeg. Należy dodać nowe repozytorium.

Skrypt który konwertuje pliki *.mp4 na mp3 może wyglądać tak:

wersja skryptu konwertująca wszystkie pliki z katalogu:

... Continue Reading →

Pomiar wydajności bazy danych

Przy wyborze hostingu warto sprawdzić jak prezentuje się wydajność zakupionych serwerów może w tym pomóc skrypt http://www.linux.pl Po przeróbkach skryptu zainstalowałem go na serwerze http://ultimasolution.pl/projects/bechmark_phpmysql/?iterations=50000&tabletype=MYISAM i oto co wyszło: Testing a(n) MYISAM table using 50000 rows. Successfully created database speedtestdb Sucessfully created table speedtesttable This MySQL instance does NOT support MYISAM tables Table Type Verified:... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑