“React continues to dominate the front-end landscape, and 2017 provided one of the most anticipated releases yet with version 16. It includes the fiber architecture which enables asynchronous UI rendering. This release also makes it much easier to manage unexpected application failures by providing error boundaries along with many other features.”

“React continues to dominate the front-end landscape, and 2017 provided one of the most anticipated releases yet with version 16. It includes the fiber architecture which enables asynchronous UI rendering. This release also makes it much easier to manage unexpected application failures by providing error boundaries along with many other features.” @TreyHuffine https://levelup.gitconnected.com/a-recap-of-front-end-development-in-2017-7072ce99e727

Show hide jQuery and DIV

I had to problem. A lot information to show on one web page and I have to read it all on one page. The best solution I came up with was to make a hiding to text blocks. So i try write short jQuery program according discussion at http://stackoverflow.com/questions/6967081/show-hide-multiple-divs-with-jquery i rewrite one of these solution... Continue Reading →

Hackowanie CMS-ów

Wreszcie się doczekałem ktoś włamał się na stronę którą przygotowałem dziś dzień czyszczenia z wirusów smile emoticon i zabezpieczania CMS-a. W tym krótkim wątku podsumuję w jaki sposób zabezpieczyć się przed włamaniem do CMS (Drupal i WordPress). Site został najpierw spamowany. Przez nie wykasowany moduł edytora ckeditor. Podejrzany kod:

Po zdekodowaniu wygląda to tak:... Continue Reading →

Projekt pfirma.com.pl

http://pfirma.com.pl Strona biura tłumaczeń przysięgłych "Porządna Firma" Tłumaczenia przysięgłe język angielski. Dobra jakość przy dobrej cenie. Terminowa realizacja prac. Jasne i precyzyjne tłumaczenie. Projekt graficzny i wykonanie w PHP/HTML/CSS.

Projects

Drupal websites ganjong.org - strona zespołu tybetańskiego asokamission.in - GBC Own CSS websites pfirma.com.pl - biuro tłumaczeń #tematyspodwiaty - gazetka stajenna Java SAP C/CPP Linux Tools and Tutorials

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑