“A Guide to Becoming a Full-Stack Developer in 2017”

Being a Full-Stack Developer doesn’t mean that you have necessarily mastered everything required to work with the front-end or back-end, but it means that you are able to work on both sides and understand what is going on when building an application.

Full-Stack Web Development, according to the Stack Overflow 2016 Developer Survey, is the most popular developer occupation today. It’s no wonder then that there are dozens of online and in-person programs that will help people become Full-Stack Developers and then even assist these new developers land high-paying programming jobs.

Some popular online programs can be found on Lynda, Udacity, Coursera, Thinkful, General Assembly, and so much more. Aside from these online programs, there are also in-person coding bootcamps that are teaching people the skills required to become web developers.

In this article I won’t be discussing which websites or coding bootcamps have the best web development programs, instead I will be providing a definitive guide to what I believe are the most important skills required to become a Full-Stack Web Developer today and land a job if you’ve never coded before. I will be basing the list off of three things:

  1. A combination of what most programs in 2017 are teaching students.
  2. My own personal experiences from interviewing at companies for developer positions in the past and also interviewing potential candidates for current Full-Stack Developer positions at my current company.
  3. Stories and feedback from people on Coderbyte who have been accepted to coding bootcamps and then proceeded to get programming jobs (see below).

 

“A Guide to Becoming a Full-Stack Developer in 2017” @borowskidaniel https://medium.com/coderbyte/a-guide-to-becoming-a-full-stack-developer-in-2017-5c3c08a1600c

React continues to dominate the front-end landscape

“React continues to dominate the front-end landscape, and 2017 provided one of the most anticipated releases yet with version 16. It includes the fiber architecture which enables asynchronous UI rendering. This release also makes it much easier to manage unexpected application failures by providing error boundaries along with many other features.”

@TreyHuffine https://levelup.gitconnected.com/a-recap-of-front-end-development-in-2017-7072ce99e727

Show hide jQuery and DIV

I had to problem. A lot information to show on one web page and I have to read it all on one page. The best solution I came up with was to make a hiding to text blocks. So i try write short jQuery program according discussion at http://stackoverflow.com/questions/6967081/show-hide-multiple-divs-with-jquery i rewrite one of these solution it to my purposes.

HTML

jQuery

All http://jsfiddle.net/kpreiskorn/m5xmwvhw/11/

Hackowanie CMS-ów

Wreszcie się doczekałem ktoś włamał się na stronę którą przygotowałem dziś dzień czyszczenia z wirusów smile emoticon i zabezpieczania CMS-a. W tym krótkim wątku podsumuję w jaki sposób zabezpieczyć się przed włamaniem do CMS (Drupal i WordPress).

Site został najpierw spamowany. Przez nie wykasowany moduł edytora ckeditor. Podejrzany kod:

Po zdekodowaniu wygląda to tak:

Zainfekowanych zostało około 30 plików.

Projekt pfirma.com.pl

pfirma.com.pl
pfirma.com.pl

http://pfirma.com.pl

Strona biura tłumaczeń przysięgłych “Porządna Firma”

Tłumaczenia przysięgłe język angielski. Dobra jakość przy dobrej cenie. Terminowa realizacja prac. Jasne i precyzyjne tłumaczenie.

Projekt graficzny i wykonanie w PHP/HTML/CSS.

Projekty fundacji nyatri.org

Ulotka fundacji Nyatri (2017)

Celem Fundacji

jest organizacja wszechstronnej działalności w zakresie pomocy uchodźcom tybetańskim, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, mającej na celu zachowanie przy życiu narodu tybetańskiego wraz z jego unikalnym w świecie dziedzictwem kulturowym.

Funkcje

  • Członek Zarządu Fundacji Nyatri 200x-20xx
  • Członek Rady Fundacji Nyatri maj 2015 – obecnie
Spotkanie z Rodzicami Serca 2016 w siedzibie fundacji Ocalenie
Spotkanie z Rodzicami Serca 2016 w siedzibie fundacji Ocalenie

Projekty

  • Administracja stroną informatyczną projektów fundacji.
  • Upgrade modułów i Joomla/WordPress.
  • Workflow i formularz zgłoszeniowy Adopicji Serca.
  • Promocja i integracja strony w mediach społecznościowych ( Facebook , Google+, LinkedIn)
Logo fundacji Nyatri (2018)

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑