React continues to dominate the front-end landscape

“React continues to dominate the front-end landscape, and 2017 provided one of the most anticipated releases yet with version 16. It includes the fiber architecture which enables asynchronous UI rendering. This release also makes it much easier to manage unexpected application failures by providing error boundaries along with many other features.” @TreyHuffine https://levelup.gitconnected.com/a-recap-of-front-end-development-in-2017-7072ce99e727

Show hide jQuery and DIV

I had to problem. A lot information to show on one web page and I have to read it all on one page. The best solution I came up with was to make a hiding to text blocks. So i try write short jQuery program according discussion at http://stackoverflow.com/questions/6967081/show-hide-multiple-divs-with-jquery i rewrite one of these solution... Continue Reading →

Hackowanie CMS-ów

Wreszcie się doczekałem ktoś włamał się na stronę którą przygotowałem dziś dzień czyszczenia z wirusów smile emoticon i zabezpieczania CMS-a. W tym krótkim wątku podsumuję w jaki sposób zabezpieczyć się przed włamaniem do CMS (Drupal i WordPress). Site został najpierw spamowany. Przez nie wykasowany moduł edytora ckeditor. Podejrzany kod:

Po zdekodowaniu wygląda to tak:... Continue Reading →

Projekt pfirma.com.pl

http://pfirma.com.pl Strona biura tłumaczeń przysięgłych "Porządna Firma" Tłumaczenia przysięgłe język angielski. Dobra jakość przy dobrej cenie. Terminowa realizacja prac. Jasne i precyzyjne tłumaczenie. Projekt graficzny i wykonanie w PHP/HTML/CSS.

Projekty fundacji nyatri.org

Celem Fundacji jest organizacja wszechstronnej działalności w zakresie pomocy uchodźcom tybetańskim, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, mającej na celu zachowanie przy życiu narodu tybetańskiego wraz z jego unikalnym w świecie dziedzictwem kulturowym. [su_icon_text icon="icon: chain" url="http://nyatri.org"]http://nyatri.org[/su_icon_text] Funkcje Członek Zarządu Fundacji Nyatri 200x-20xx Członek Rady Fundacji Nyatri maj 2015 - obecnie Projekty Administracja... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑