Programowanie współbieżne C na Linux – przykłady

Przykładowe zadania z programowania współbieżnego na systemie Linux Napisz program, który pokazuje, które atrybuty procesu macierzystego są dziedziczone przez proces potomny uruchomiony za pomocą funkcji fork(), które zaś otrzymują nową wartość. Napisz program, który pokazuje, które atrybuty procesu są zachowane przez proces po wykonaniu funkcji exec(). Napisz program, który wyświetla identyfikator procesu (PID) i nazwę... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑