Arrays of Pointers

9.4 Arrays of Pointers As seen in the last example, sorting an array of strings requires swapping the strings which can require copying a lot of data. For efficiency, it is better to avoid actual swapping of data whenever a data item is large, such as a string or an entire data base record. In... Continue Reading →

Programowanie współbieżne C na Linux – przykłady

Przykładowe zadania z programowania współbieżnego na systemie Linux Napisz program, który pokazuje, które atrybuty procesu macierzystego są dziedziczone przez proces potomny uruchomiony za pomocą funkcji fork(), które zaś otrzymują nową wartość. Napisz program, który pokazuje, które atrybuty procesu są zachowane przez proces po wykonaniu funkcji exec(). Napisz program, który wyświetla identyfikator procesu (PID) i nazwę... Continue Reading →

Projects

Drupal websites ganjong.org - strona zespołu tybetańskiego asokamission.in - GBC Own CSS websites pfirma.com.pl - biuro tłumaczeń #tematyspodwiaty - gazetka stajenna Java SAP C/CPP Linux Tools and Tutorials

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑