Tools: Konwersja mp4 do mp3 na Linux (Ubuntu 14.10+)

Prosty skrypt (converter) do konwersji mp4 na mp3 na Linuxa. Wymagane zainstalowanie biblioteki ffmpeg. Requrements install:

niestety wersja 14.10 Ubuntu nie zawiera tej biblioteki ffmpeg. Należy dodać nowe repozytorium.

Skrypt który konwertuje pliki *.mp4 na mp3 może wyglądać tak:

wersja skryptu konwertująca wszystkie pliki z katalogu:

For FFmpeg with Constant... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑